Escola infantil El Jardinet

Escola infantil El Jardinet

 

 

Escola infantil El Jardinet


Una mica d’història

L’escola Infantil El Jardinet va obrir les seves portes el curs 1996-97. Encetant un camí d’il·lusions i esperances per als nens/es de 0 a 3 anys.
La nostra tasca diària es fonamenta en el desenvolupament integral del nen/a i col·laborar amb els pares i mares en això tan difícil alhora important que es ensenyar i educar.

El nostre projecte educatiu

A la nostra escola la vida de l’infant i la seva evolució esdevenen els objectius primordials de tot l’equip docent; on es pretén treballar conjuntament amb la família i on la felicitat i la confiança dels més petits es converteix en la fita principal.

L’escola promou l’aprenentatge dels hàbits saludables que potencien el benestar dels nens i les nenes de 0 a 3 anys: higiene personal, activitat i descans, equilibri emocional, interacció social i autonomia personal. Es posa èmfasi en els aspectes de col·laboració en lloc dels de competitivitat i es pretén afavorir en els infants el sentiment de pertànyer a un grup.

Les mestres i educadores de El Jardinet ajudem a créixer els infants amb estimulació de les seves capacitats motrius, intel·lectuals, emocionals i socials en un entorn on se senti segur i estimat. És per això que ens basem en la metodologia Montessori i Wardolf donant temps i respectant les seves necessitats per tal de poder treure la màxima capacitat de cada infant. D'aquesta manera aprenen d'una manera vivenvial i per un mateix tenin tot el material al seu abast.

També tenim el suport i el recolzament d'un equip psicològic per donar-nos pautes en moments necessàris.

Potenciem l’adquisició d’hàbits d’autonomia, de neteja, d’ordre i de convivència, de manera que es vagin assolint en tot el procés educatiu. Intentem mantenir un tracte personal i proper amb les famílies per tal de compartir i col·laborar en l’educació dels infants.El nostre equip

Mestres de l'escola