Escola infantil El Jardinet

Escola infantil El Jardinet

 

 

Escola infantil El Jardinet

Els serveis de l’escola

OBRIM L’ESCOLA TOT L’ANY —— ACCEPTEM TIQUETS GUARDERIA

Horari

De 7.30 a 18.00 de setembre a juliol
Acollida de 7,30 a 9h i 17h a 18h.

Cuina pròpia

Un altre tret que ens diferència d’altres centres és que al Jardinet hi ha cuina pròpia i tenim l’autorització de sanitat que ens acredita com a menjador col·lectiu. Diàriament la nostra cuinera prepara menús adequats a les diferents edats, amb la garantia de la seguretat alimentària dels aliments que se serveixen i tenint en compte les possibles adaptacions dels menús en els nens i nenes amb necessitats especials.

El nostre projecte mengem sa per fer-nos grans, neix com a resposta de la nostra inquietud per treballar i millorar aquests hàbits amb els infants ja des de ben petits. En definitiva el nostre objectiu és que el nen aprengui a menjar bé gaudint d’una dieta sana i natural. Programem i realitzem diferents activitats entenent que el joc és l’eina d’aprenentatge i fomentant el descobriment d’un mateix i del seu entorn.

Esplai i escola d’estiu

Tot i que el departament d’educació ens marca el calendari escolar i els horaris lectius, el Jardinet ofereix una ampliació d’aquests mínims amb un servei d’esplai per aquelles famílies que ho necessiti. Siguin de l’escola, amics o famílies.

Activitats a la nostra escola

Programem i realitzem diferents activitats entenent que el joc és l’eina d’aprenentatge i fomentant el descobriment d’un mateix i del seu entorn. Disposem d’un servei d’assessorament psicològic. La psicòloga del centre col·labora periòdicament amb les educadores i les mestres.

Psicomotricitat
La psicomotricitat potencia el desenvolupament dels nens i les nenes mitjançant activitats bàsicament corporals que es van resolent gràcies a respostes motrius i psicològiques. D’aquesta manera, l’infant va elaborant la imatge d’ell mateix i el seu esquema corporal, molt important pel seu desenvolupament corporal.

Música
La importància de la música en aquestes edats. La música potencia l’audició, la memòria auditiva, l’atenció. Té un paral·lelisme amb el llenguatge. La música activa totes les intel·ligències: la lògica, la numèrica, la emocional, la verbal o lingüística i la abstracta. És important desenvolupar la capacitat de l’experiència musical abans dels 6 anys. Rebem formació de la l'Eulàlia Abad

Anglès
Iniciació al coneixement d’aquesta llengua amb professora especialitzada, a partir de P0.

Sortides i visites
Sortim de l’escola per complementar i treballar de manera més vivencial els aprenentatges de l’aula.

Celebració de festes populars
Treballem les tradicions i les festes populars per donar a conèixer la cultura en la que convivim (Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi...).

TIC
Disposem de pissarres digitals a l'aula per poder fer jocs d'aprenetatge interectius amb els alumnes on gaudeixen molt.